Telefon: +420 558 434 260, +420 604 668 917 | Email: myslivci.fm@gmail.com | Adresa: Bahno-Příkopy 1600 738 01 Frýdek-Místek | ČÚ: 2801209882/2010 | IČ: 67777139 | Datová schránka: 

Okresní myslivecký Sněm

Letos dne 26.4.2024 proběhne Volební Sněm

Okresní Sněm 2022

USNESENÍ

I. Bere na vědomí

  1. Zprávy předložené k bodům programu.
  2. Diskusní příspěvky

II. Volí

1.Mandátovou komisi ve složení - Ing. Radim Kahoun, Ing. Petr Honeš a z pléna Ing. Jan Golembiovský

2. Delegáta na jednání Sboru zástupců ČMMJ, z. s. a náhradníka - předsedu OMS Bc. Huberta Rodka a jako náhradníka místopředsedu OMS Ing. Tomáše Kleina.

III. Schvaluje

  1. Výsledek hospodaření a účetní závěrku za rok 2021.
  2. Finanční plán na rok 2022 a vyvážený finanční rozpočet.
  3. Plán a činnost na rok 2022.

IV. Ukládá

  1. Jednatelce a myslivecké radě - zajišťovat opravy a údržbu nemovitého majetku
  2. Myslivecké radě - zajistit pořádání chovatelské přehlídky trofejí a plánovaných akcí.
  3. Projednat na nejbližší myslivecké radě diskusní příspěvky sněmu.