Okresní myslivecký Sněm

Okresní Sněm 2022

USNESENÍ

I. Bere na vědomí

  1. Zprávy předložené k bodům programu.
  2. Diskusní příspěvky

II. Volí

1.Mandátovou komisi ve složení – Ing. Radim Kahoun, Ing. Petr Honeš a z pléna Ing. Jan Golembiovský

2. Delegáta na jednání Sboru zástupců ČMMJ, z. s. a náhradníka – předsedu OMS Bc. Huberta Rodka a jako náhradníka místopředsedu OMS Ing. Tomáše Kleina.

III. Schvaluje

  1. Výsledek hospodaření a účetní závěrku za rok 2021.
  2. Finanční plán na rok 2022 a vyvážený finanční rozpočet.
  3. Plán a činnost na rok 2022.

IV. Ukládá

  1. Jednatelce a myslivecké radě – zajišťovat opravy a údržbu nemovitého majetku
  2. Myslivecké radě – zajistit pořádání chovatelské přehlídky trofejí a plánovaných akcí.
  3. Projednat na nejbližší myslivecké radě diskusní příspěvky sněmu.