Telefon: +420 558 434 260, +420 604 668 917 | Email: myslivci.fm@gmail.com | Adresa: Bahno-Příkopy 1600 738 01 Frýdek-Místek | ČÚ: 2801209882/2010 | IČ: 67777139 | Datová schránka: 

Kurzy

Přihlášky do kurzu o první lovecký lístek na rok 2024 zasílejte na myslivci.fm@gmail.com

děkujeme firmě KOZAP Uh.Brod, zbraně a střelivo spol. s r.o., U kostela 134, 687 54 Bánov za hodnotné dary pro naše adepty za úspěšně složené zkoušky.

Obsah a průběh kurzu a zkoušek z myslivosti o první lovecký lístek

13. ledna 2024 zahájení kurzu o I. lovecký lístek.

V roce 2024 je poplatek za kurz stanoven na 7 000,- Kč bez učebnice, pro členy OMS Frýdek-Místek, kteří budou mít zaplacený členský příspěvek s pojištěním po dobu kurzu a po celou dobu řádné zkoušky (rok 2024, rok 2025). Studenti, kteří donesou potvrzení o studiu, mají sníženou cenu za členský příspěvek. Pro nečleny OMS FM je poplatek 12 000,- Kč.Doporučená literatura (Základy myslivosti nejen pro adepty) na našem okresním mysliveckým spolku k zakoupení v ceně 1 000,- Kč. Náhradní termín zkoušky a opravný termín zkoušky náklady za zkoušku 4 000,- Kč / se rozdělí mezi zúčastněné uchazeče. V den zahájení kurzu povinná záloha polovina částky ceny kurzu. Druhá polovina musí byt uhrazena do konce přednášek a to do 3.2.2024.

Poplatek za kurz z myslivosti zahrnuje :

 • náklady na teoretickou přípravu dle Směrnice ČMMJ k organizování zkoušek z myslivosti (věstník 2/2017)
 • náklady na praktickou přípravu ( střelba z brokovnice a kulové zbraně, náboje, terče, ostatní) dle Směrnice ČMMJ k organizování zkoušek z myslivosti (věstník 2/2017)
 • v rámci praktické přípravy se adepti musí zúčastnit některých akcí pořádaných Okresním mysliveckým spolkem. Jedná se o účast a výpomoc na 2 kynologických akcích, výpomoc při výstavě trofejí (svoz trofejí, hodnocení trofejí, instalace trofejí, likvidace výstavy)
 • řádný termín zkoušek, který proběhne v roce 2025 ( UCHAZEČ MUSÍ BYT ČLENEM ČMMJ)
  • Při školení pro zkoušky z myslivosti vycházíme z učebnice Základy myslivosti nejen pro adepty.
  • Podrobnější obsah jednotlivých skupin předmětů:

Skupina I.
a) Dějiny lovectví a myslivosti a myslivecké spolkové činnosti
b) Význam myslivosti, myslivecká kultura, myslivecká etika
c) Osobnost myslivec, myslivecká mluva, myslivecké zvyky a tradice

Skupina II.
a) Právní předpisy o myslivosti, o zbraních a střelivu, o ochraně přírody a krajiny, veterinární předpisy, předpisy o ochraně zvířat proti týrání, právní předpisy Evropské unie a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti
b) Řízení myslivosti
c) Plány mysliveckého hospodaření a myslivecká statistika

Skupina III.
Myslivecká zoologie a biologie zvěře (znalost hlavních rozpoznávacích znaků zvěře a způsobu jejího života)

Skupina IV.
a) Chov zvěře (včetně umělého chovu zvěře a základní technologie)
b) péče o zvěř (včetně přikrmování zvěře, výstavby a údržby mysliveckých zařízení)
c) ekologie a ochrana přírody, ochrana zvěře a zlepšování životního a přírodního prostředí zvěře, předcházení škodám působených zvěří, vztah k ostatním volně žijícím živočichům, etologie, její využití v myslivecké praxi a pohoda zvěře.

Skupina V.
a) Myslivecká kynologie (znalost plemen a skupin loveckých psů, řádného chovu, výchovy a výcviku, vedení a použití loveckých) psů)
b) nemoci loveckých psů (příznaky nemocí a jejich léčení)
c) nemoci zvěře (znalost nejdůležitějších nemocí zvěře, předcházení nemocem a jejich léčení)

Skupina VI.
a) lovecké zbraně a střelivo, pomůcky a zařízení (pravidla jejich používání a bezpečnostní opatření)
b) Základy první pomoci při úrazech při provádění práva myslivosti

Skupina VII.
a) způsoby lovu zvěře včetně odchytu a lovecká pravidla
b) lovecké stopařství
c) ošetřování zvěřiny, úprava a hodnocení loveckých trofeje

Materiály kurzy

 • Penzum znalostí z myslivosti – kolektiv autorů, DRUCKVO
 • Základy myslivosti nejen pro adepty

Další podkladem jsou tyto výukové materiály, které někteří lektoři využívají k přednáškám. Pěkně jsou zpracované otázky ke zkouškám například zde.


Kurz a zkoušky na myslivecké hospodáře

zahájení kurzu 10. února 2024

Cena pro členy ČMMJ: 7 000,- Kč. Za náhradní a opravný termín zkoušky se náklady zkoušky 4 000 Kč/ rozdělí mezi zúčastněné uchazeče.

 • Zahájení kurzu budova Okresního mysliveckého spolku ve Frýdku-Místku, Bahno Příkopy 1600, Frýdek-Místek
 • Vedoucí kurzu: Ing. Radim Kahoun


sk. Př. č. I.
Práva a povinnosti mysl. hospodáře a s nimi související předpisy o myslivosti, ochraně přírody a krajiny, zbraních a střelivu, ochraně zvířat proti týrání - vše se zaměřením na práva a povinnosti mysl. hospodáře, právní předpisy EU a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti

sk. Př. č. II.
zařazování honiteb do jakostních tříd, minimální a normované stavy zvěře, chov zvěře v oblastech chovu zvěře, plány mysl. hospodaření, vedení mysl. evidence a statistiky, povolenky k lovu, myslivecká zařízení, péče o zvěř, zásady chovu a ochrany zvěře a životního prostředí, zvláště chránění živočichové ekologie, etologie a její využití v myslivecké praxi, ochrana zvěře a ochrana přírody v ČR

sk. Př. č. II. - dle domluvy
Praktická cvičení - vedení mysl. evidence, plány chovu a lovu, statistika, povolenky

sk. Př. č. III.
Výživa zvěře, nejdůležitější nemoci zvěře, předcházení těmto nemocem, postup při jejich zjištění, včetně léčebných prostředků a ochranných opatření, ošetřování ulovené zvěře, jejích jednotlivých části, úprava a hodnocení trofejí, systém chovatelských přehlídek, myslivecká zoologie a kynologie

sk. Př. Č. IV.
Myslivecké zvyky a tradice, myslivecká kultura, myslivecká mluva, lovectví, lovecké zbraně, střelivo a bezpečnost při zacházení, lovecká pravidla, způsoby lovu včetně sokolnictví, základy první pomoci při úrazech provádění práva myslivosti, systém kontroly ulovené zvěře a jejich označování

sk. Př. č. II. - dle domluvy
Praktická cvičení - vedení mysl. evidence, plány chovu a lovu, statistika, povolenky