Kurzy

děkujeme za dlouholetou spolupráci firmě KOZAP Uh.Brod, zbraně a střelivo spol. s r.o., U kostela 134, 687 54 Bánov za hodnotné dary pro naše adepty za úspěšně složené zkoušky o I.lovecký lístek.

Kurz pro uchazeče o I. lovecký lístek – kurz začne 15.1.2022. Přihlášky zasílejte elektronicky.

Kurz pro myslivecké hospodáře – začíná 12.2.2022.

Obsah a průběh kurzu a zkoušek z myslivosti o první lovecký lístek

V roce 2022 je poplatek za kurz a zkoušky z myslivosti stanoven na 5,700,- kč bez učebnice. Při zahájení kurzu mají uchazeči možnost získat učebnici Základy Myslivosti nejen pro adepty na našem okresním mysliveckém spolku k zakoupení v ceně cca 1,000,- kč. Zkoušky v náhardním a opravném termínu je ve výší 1000 Kč/osoba.

Poplatek za kurz a zkoušky z myslivosti zahrnuje :

 • náklady na teoretickou přípravu v délce cca 66 hodin (kurzovné)
 • náklady na praktickou přípravu ( střelba z brokovnice a kulové zbraně, náboje, terče, ostatní)
 • povinný poplatek do fondu pomůcek ČMMJ
 • povinné pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění adeptů během celého kurzu
 • závěrečné zkoušky
 • slavnostní společný oběd v den zkoušek z myslivosti
 • ostatní

Skupina I.
a) Dějiny lovectví a myslivosti a myslivecké spolkové činnosti
b) Význam myslivosti, myslivecká kultura, myslivecká etika
c) Osobnost myslivec, myslivecká mluva, myslivecké zvyky a tradice

Skupina II.
a) Právní předpisy o myslivosti, o zbraních a střelivu, o ochraně přírody a krajiny, veterinární předpisy, předpisy o ochraně zvířat proti týrání, právní předpisy Evropské unie a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti
b) Řízení myslivosti
c) Plány mysliveckého hospodaření a myslivecká statistika

Skupina III.
Myslivecká zoologie a biologie zvěře (znalost hlavních rozpoznávacích znaků zvěře a způsobu jejího života)

Skupina IV.
a) Chov zvěře (včetně umělého chovu zvěře a základní technologie)
b) péče o zvěř (včetně přikrmování zvěře, výstavby a údržby mysliveckých zařízení)
c) ekologie a ochrana přírody, ochrana zvěře a zlepšování životního a přírodního prostředí zvěře, předcházení škodám působených zvěří, vztah k ostatním volně žijícím živočichům, etologie, její využití v myslivecké praxi a pohoda zvěře.

Skupina V.
a) Myslivecká kynologie (znalost plemen a skupin loveckých psů, řádného chovu, výchovy a výcviku, vedení a použití loveckých) psů)
b) nemoci loveckých psů (příznaky nemocí a jejich léčení)
c) nemoci zvěře (znalost nejdůležitějších nemocí zvěře, předcházení nemocem a jejich léčení)

Skupina VI.
a) lovecké zbraně a střelivo, pomůcky a zařízení (pravidla jejich používání a bezpečnostní opatření)
b) Základy první pomoci při úrazech při provádění práva myslivosti

Skupina VII.
a) způsoby lovu zvěře včetně odchytu a lovecká pravidla
b) lovecké stopařství
c) ošetřování zvěřiny, úprava a hodnocení loveckých trofeje

Materiály kurzy

 • Penzum znalostí z myslivosti – kolektiv autorů, DRUCKVO
 • Základy myslivosti nejen pro adepty


Kurz a zkoušky na myslivecké hospodáře

Cena pro členy ČMMJ: 5 000,- Kč, pro nečleny ČMMJ: 7 000,- Kč

 • Zahájení kurzu budova Okresního mysliveckého spolku ve Frýdku-Místku, Bahno Příkopy 1600, Frýdek-Místek
 • Vedoucí kurzu: Ing. Radim Kahoun
 • Poplatek za zkoušky v náhradním a opravném termínu je ve výši 1000 Kč/osoba


sk. Př. č. I.
Práva a povinnosti mysl. hospodáře a s nimi související předpisy o myslivosti, ochraně přírody a krajiny, zbraních a střelivu, ochraně zvířat proti týrání – vše se zaměřením na práva a povinnosti mysl. hospodáře, právní předpisy EU a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti

sk. Př. č. II.
zařazování honiteb do jakostních tříd, minimální a normované stavy zvěře, chov zvěře v oblastech chovu zvěře, plány mysl. hospodaření, vedení mysl. evidence a statistiky, povolenky k lovu, myslivecká zařízení, péče o zvěř, zásady chovu a ochrany zvěře a životního prostředí, zvláště chránění živočichové ekologie, etologie a její využití v myslivecké praxi, ochrana zvěře a ochrana přírody v ČR

sk. Př. č. II. – dle domluvy
Praktická cvičení – vedení mysl. evidence, plány chovu a lovu, statistika, povolenky

sk. Př. č. III.
Výživa zvěře, nejdůležitější nemoci zvěře, předcházení těmto nemocem, postup při jejich zjištění, včetně léčebných prostředků a ochranných opatření, ošetřování ulovené zvěře, jejích jednotlivých části, úprava a hodnocení trofejí, systém chovatelských přehlídek, myslivecká zoologie a kynologie

sk. Př. Č. IV.
Myslivecké zvyky a tradice, myslivecká kultura, myslivecká mluva, lovectví, lovecké zbraně, střelivo a bezpečnost při zacházení, lovecká pravidla, způsoby lovu včetně sokolnictví, základy první pomoci při úrazech provádění práva myslivosti, systém kontroly ulovené zvěře a jejich označování

sk. Př. č. II. – dle domluvy
Praktická cvičení – vedení mysl. evidence, plány chovu a lovu, statistika, povolenky