SPOLEČNĚ POZNÁVÁME PŘÍRODU

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 16. zasedání konaném dne 15.9.2021 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2021“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace se subjektem Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, se sídlem Bahno-Příkopy 1600, Místek, 738 01 Frýdek-Místek. Dotace byla poskytnuta ve výši 15 000 Kč, na Společně poznáváme přírodu, tj. na podporu aktivity subjektu související s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou.