Telefon: +420 558 434 260, +420 604 668 917 | Email: myslivci.fm@gmail.com | Adresa: Bahno-Příkopy 1600 738 01 Frýdek-Místek | ČÚ: 2801209882/2010 | IČ: 67777139 | Datová schránka: 

Kurz

Zkoušky z myslivosti

Letos byly dva řádné termíny na zkoušky o první lovecký lístek v sobotu 12. března 2022 ze sedmi uchazečů uspělo 6, a v sobotu 19. března 2022 z patnácti uchazečů uspělo 12. Pro oba řádné termíny byla určena tato zkušební komise předseda zkušební komise byl Bc. Hubert Rodek, místopředseda Ing. Radim Kahoun, I.skupinu zkoušel Ing. Tomáš Klein, II.skupinu zkoušel Bc. Martin Hlaváč, III.skupinu zkoušel Ing. Libor Konvičný, IV.skupinu zkoušel p. Milan Koutný, V. skupinu zkoušel p. Miroslav Nezval, VI. skupinu zkoušel Ing. Martin Mati a VII. skupinu zkoušel Ing. Jindřich Španihel. Za dozorčí radu zde byl Ing. Petr Honeš. Jakub Vicher spolu s Ing. Lydii Jašovou zatroubili zahájení zkoušek a poté při vyhlašování výsledků. Všem zkušebním komisařům děkujeme za zkoušení a firmě KOZAP za krásné dárky.